Jouw spijkermat, 100% klimaatpositief

Door het gebruik van de spijkermat, zorg je ervoor dat jouw vitaliteit toeneemt. Wij zorgen er vervolgens voor dat de duurzame vitaliteit van de wereld om ons heen verbetert.

Dit doen wij in samenwerking met Trees for All. Via Trees for All compenseren wij namelijk twee keer zoveel CO2 als dat er wordt uitgestoten om een spijkermat bij jou af te leveren. Omdat wij twee keer zoveel CO2 compenseren, als dat er wordt uitgestoten, heeft de aanschaf van jouw spijkermat direct een positief effect op het klimaat.

Belangrijk om te weten is dat wij daarnaast ook continu bezig zijn om onze CO2-uitstoot te verminderen. Voorkomen is én blijft natuurlijk beter dan genezen!

Omdat wij het belangrijk vinden om geheel transparant te zijn in de wijze waarop jouw spijkermat klimaatpositief wordt geleverd, leggen we dit hieronder volledig uit.

 
Uitgegeven certificaten door Trees for All aan BrellaVio.

  

Hoe wordt er geïnvesteerd in duurzame vitaliteit?

Via Trees for All investeren wij in ‘CO2-credits’. Een credit is gelijk aan de compensatie van 1 ton CO2-uitstoot. Trees for All investeert hier vervolgens mee in sociale herbebossingsprojecten over de hele wereld. De bomen die bij deze projecten worden geplant hebben een brede impact. Ze halen niet alleen CO2 uit de atmosfeer, maar zorgen ook voor meer biodiversiteit én voor werkgelegenheid onder de lokale bevolking.

Enkele projecten waar wij momenteel in hebben geïnvesteerd zijn projecten in Mexico en Bolivia. Gedurende deze projecten zijn er bomen geplant om de leefomstandigheden van mensen en dieren te verbeteren. Doordat Trees for All naast ons met nog veel meer bedrijven samen werkt, konden er alleen al in Bolivia ruim 1,9 miljoen bomen geplant worden. Naast dat er bomen werden geplant, kregen lokale boeren tijdens deze projecten ook training om hun land duurzaam te gebruiken.

 

 

Hoe wordt de CO2-compensatie gewaarborgd?

De projecten waarin geïnvesteerd wordt zijn allemaal gecertificeerd door Plan Vivo. Dit is een internationale en autoritaire standaard voor CO2-compensatie die zich richt op lokale gemeenschappen. Projecten met een Plan Vivo certificering garanderen de compensatie van de vastgelegde CO2-credit.